Awards

Distinguished Service Award

2017: Baoling Deng

2016: Zhiyong (Jason) Ren,

2015: Qilin Li

2014: Yuefeng Xie, Ching-Hua Huang, Chin-Pao Huang, Hao Tang, Jianmin Wang, Jianpeng Zhou, Pei Chui

CAPEES/Nanova Faculty Awards

2017 Awards

C.P. Huang, Lifetime Achievement Award

Baoxia Mi, Nanova/CAPEES Young Investigator Award

Zhiyong Ren and Ming Xu, Nanova/CAPEES Frontier Research Award

Baolin Deng, Nanova/CAPEES Lifetime Achievement Award

 

Founding President Best Paper Award

2017: Zhangxin Wang (advisor: Shihong Lin), Qinmin Zheng (advisor: Danmeng Shuai)

2015: Guoqiang Liu (advisor: Jianmin Wang), Meng Hu (advisor: Baoxia Mi)