Awards

Distinguished Service Award

2016: Zhiyong (Jason) Ren,

2015: Qilin Li

2014: Yuefeng Xie, Ching-Hua Huang, Chin-Pao Huang, Hao Tang, Jianmin Wang, Jianpeng Zhou, Pei Chui

 

Student Paper Award

2015: Guoqiang Liu (advisor: Jianmin Wang), Meng Hu (advisor: Baoxia Mi)