CAPEES 2017 Award Announcement

Please join us to congratulate the following CAPEES members for receiving CAPEES 2017 Awards

C.P. Huang, The 2017 Lifetime Achievement Award

Baoxia Mi, Nanova/CAPEES Young Investigator Award

Zhiyong Ren and Ming Xu, Nanova/CAPEESĀ Frontier Research Award

Baolin Deng,Ā Nanova/CAPEES Lifetime Achievement Award

1707709922

The following students received the CAPEES Student Paper Awards.

Zhangxin Wang (advisor: Shihong Lin)

Qinmin Zheng (advisor: Danmeng Shuai)17850987471082705954